کد خبر:81909 تاریخ انتشار : 1396/6/4-9:50:25
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان کرمان مطرح کرد؛
بسیج دانشجویی، شورا و شهردار جدید را در خدمت رسانی به حاشیه شهر یاری می کند
ناصر بهروز در رابطه با انتخاب شهردار در شهرهای مختلف کشور گفت: امروز درتمام استان ها وشهرهای این مرزوبوم تحلیف شوراهای اسلامی شهرهاوروستاها درحال انجام میباشند ؛شوراهایی که بانگاه ومطالبه ویژه مردم دراردیبهشت ماه برمسند شورای شهر نشسته وانتخاب گشته اند.
لینک کوتاه http://kerman.bso.ir/id/81909
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی از کرمان:ناصر بهروز در رابطه با انتخاب شهردار در شهرهای مختلف کشور گفت: امروز درتمام استان ها وشهرهای این مرزوبوم تحلیف شوراهای اسلامی شهرهاوروستاها درحال انجام میباشند ؛شوراهایی که بانگاه ومطالبه ویژه مردم دراردیبهشت ماه برمسند شورای شهر نشسته وانتخاب گشته اند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان کرمان افزود: امروز زمان پیگیری مطالبات ویژه مردم ازهرقشری فرارسیده که باید این امر ضروری رادردستور کار خود قراربدهند متاسفانه آنچه که مسئولان امرراازخدمت رسانی به مردم دورمیکند نگاه های سیاسی ومحافظه کاریست در واقع دلیل این امر نگاه سیاسی مسئولان به مسائل شهری ودولتی وبازی های مادی ومسئولیتیست

 بهروز تشریح کرد: امروز علاوه برآنکه این عزیزان این مسئولیت خطیررابرعهده دارند مسئولیت سنگین تری درباب نظام جمهوری اسلامی بردوش آنها نهادینه شده و آن این موضوع است که نباید بارفتارهای دون شان یک مدیر ومسئول طراز جمهوری اسلامی کاری انجام بدهند که اعتماد مردم به این نظام پربرکت اسلامی ذره ای خدشه وارد شود وبه گونه ای عمل کنند که خودرادرمیان مردم ودرکنارنیازهای آنها ببینند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان کرمان در خصوص معیارهای انتخاب شهردار خاطرنشان کرد: شورای شهر در انتخاب شهردار آینده باید به گونه ای عمل کنند که تنها نگاه خدمت برانتخاب آنها حاکم باشد نه نگاه حزب وجناحی 

وی ادامه داد :شهردارآینده واین شوراباید به گونه ای عمل کند که این فاصله طبقاتی شهری راکم کرده وازنگاه ویژه وخدمت رسانی صرف به مناطق بالادستی شهرها اجتناب کرده وخدمت خود رابه تمام امورشهر یکسان قلمداد ونگاه ویژه به این مناطق محروم وحاشیه شهرداشته باشد که اگراین خدمت کاهش یابد ظلمی بزرگ رادرحق این مظلومان انقلاب نموده اند.

بهروز تصریح کرد: بسیج دانشجویی در رسیدگی به امور حاشیه شهر با شهرداری اعلام همکاری می نماید واین عزیزان راهمراهمی خواهندنمود امامتاسفانه آنچه تابه امروز درامورمسئولیتی شوراهای شهردیده نشده اعلام برنامه های شهری به مردم بود واین عزیزان راازامورخدمتی مطلع ننموده وخود رادرمعرض مطالبه وپیگیری مردم قرارنمیدهند که همین امرباعث عقب ماندگی درامورشهری ومردمی میشود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان کرمان گفت: درپایان باز هم تاکید ویژه ای که نسبت به شوراهای شهر وانتخاب شهردار خواهم داشت این است که از سیاسی کاری ها ومحافظه کاری هااجتناب کرده وخدمت ورسیدگی به مطالبات مردم را در دستورکارخدمت خودقراردهند وراهبرد وتصمیم ویژه برای این شهرهاومناطق حاشیه شهرکرمان اتخاذنموده تا این عزیزان درفشاروسختی زندگی ومحرومیت قرارنگیرند که ایجادهمین زمینه هاست باعث بروز وظهور آسیب های اجتماعی می
شود.

وی افزود:  درنگاه به امورآینده شهرداری  تنهافضاسازی خدمت شهری نمیباشد بلکه ساماندهی این آسیب های اجتماعی از ویژه ترین برنامه های این عزیزان درشهرداری وشوراهای شهراست واصولاازانتخاب چنین ساختاری درنظام جمهوری اسلامی کم کردن فاصله میان مردم ومسئولان نظام هست که این مطالبات اساسی به طوریکسان ازهرقشری پیگیری ومنجربه نتیجه اساسی شود.

انتهای پیام/
نظرات
نام:
ایمیل:
* کد امنیتی:
* نظر: